Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
 • slide1

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej - nauka

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej realizuje badania naukowe miedzy innymi w następujących obszarach:

 

Pierwotne i wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek

 • Genetyczne i immunologiczne wskaźniki rokownicze w pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleniach nerek
 • Użyteczność markerów uszkodzenia podocyta w ocenie aktywności kłębuszkowych zapaleń nerek oraz nowe wskaźniki autoimmunizacji w glomerulopatiach
 • Badania nad nowymi nieinwazyjnymi metodami oceny przebiegu procesu zapalnego
 • Endokrynne i zapalne uwarunkowania rozwoju nefropatii cukrzycowej

 

Przeszczepy narządowe

 • Wpływ odpowiedzi immunologicznej na bezpośrednią i odległą funkcję przeszczepionej nerki - analiza aktywacji immunologicznej dawcy i biorcy (alloreaktywność komórkowa i humoralna)
 • Aktywacja immunologiczna towarzysząca uszkodzeniu niedokrwienno-reperfuzyjnemu, rola układu dopełniacza
 • Ocena immunologiczna biorców przeszczepów wielotkankowych

 

Dializoterapia

 • Czynniki wpływające na chorobowość i śmiertelność chorych hemodializowanych
 • Wytwarzanie dostępu naczyniowego u chorych wysokiego ryzyka - chorych na cukrzycę, osób w wieku podeszłym - oryginalna metoda wykonywania przetoki tętniczo-żylnej z własnych naczyń z wykorzystaniem żyły przeszywającej połączonej koniec-do-końca z tętnicą promieniową, sposób stosowany u chorych ze zniszczonymi żyłami powierzchownymi przedramienia.
 • Opracowanie metody przemieszczenia przetoki tętniczo-żylnej u osób otyłych. Metody implantacji cewników dializacyjnych.
 • Rehabilitacja chorych dializowanych.
 • Remodeling naczyniowy w przetoce tętniczo – żylnej.

 

Publikacje z IF

 

2018 (ostatnia aktualizacja 24 kwietnia 2018)

Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Oktawia Mazanowska, Marcelina Żabińska, Dorota Bartoszek, Mirosław Banasik, Paweł Chudoba, Agnieszka Lepiesza, Agnieszka Gomułkiewicz, Piotr Dzięgiel, Magdalena Krajewska, Wojciech Polak, Marian Klinger.: Pretransplant immune interplay between donor and recipient influences posttransplant kidney allograft function.

Transpl.Proc. 2018, Available online 28 March 2018

 

Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Bartoszek, Marta Myszka, Dorota Kamińska, Maria Boratyńska, Magdalena Krajewska, Marian Klinger.: B cell activating factor (BAFF) in long-term kidney transplant recipients is not a prognostic marker for allograft dysfunction or survival.

Transpl.Proc. 2018, Available online 28 March 2018

 

Marta Myszka, Oktawia Mazanowska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Bartoszek, Marcelina Żabińska, Marian Klinger.: Serum 25-Hydroxyvitamin D Level Is Not Related To Regulatory T Cells Or Kidney Function In Renal Transplant Recipients.

Transpl.Proc. 2018, Available online 28 March 2018

 

Agata Szczurowska, Maciej Guziński, Wojciech Krajewski, Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Antonio Arruza Echevarria, Bartosz Małkiewicz, Paweł Dębinski, Oktawia Mazanowska, Marian Klinger, Marek Sąsiadek.: Preoperative computed tomography parameters and deterioration of remaining kidney function in living donors

Transpl.Proc. 2018, Available online 28 March 2018

 

Dorota Bartoszek, Oktawia Mazanowska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Agnieszka Lepiesza, Paweł Chudoba, Marta Myszka, Marcelina Żabińska, Marian Klinger.: The Functional Activity Of Complement System In Deceased Donors In Relation To Kidney Allograft Outcome

Transpl.Proc. 2018, Available online 15 March 2018

 

Dorota Kamińska, Marceli Łukaszewski, Natalia Kozera, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Bartoszek, Oktawia Mazanowska, Waldemar Goździk, Paweł Chudoba, Patrycja Zaleska, Agnieszka Lepiesza, Marian Klinger.: Issues of immunological and hemodynamic monitoring before and during kidney transplantation in sensitized heart transplant recipient.

Transpl.Proc. 2018, Available online 15 March 2018

 

Agnieszka Sas, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Paweł Chudoba, Krzysztof Korta, Agnieszka Hałoń, Marian Klinger, Mirosław Banasik.: The histopathological relevance of angiotensin II type 1 receptor (AT1-Receptor) in renal transplant biopsy.

Transpl.Proc. 2018, Available online 14 March 2018

 

Mariusz Kusztal, Ewa Trafidło, Katarzyna Madziarska, Hanna Augustyniak-Bartosik, Maciej Karczewski, Wacław Weyde, Magdalena Krajewska, Joanna Rymaszewska, Marian Klinger.: Depressive symptoms but not chronic pain have an impact on the survival of patients undergoing maintenance hemodialysis.

Arch.Med.Sci. 2018 Vol.14 no.2; s.265-275 [IF: 1.969]

 

Jacek Ziaja, Adrian P. Kowalik, Aureliusz Kolonko, Dorota Kamińska, Aleksander J. Owczarek, Agata Kujawa-Szewieczek, Mariusz A. Kusztal, Joanna Badura, Dominika Bożek-Pająk, Piotr Choręza, Agnieszka Zakrzewska, Robert Król, Stefan Chłopicki, Marian Klinger, Andrzej Więcek, Jerzy Chudek, Lech Cierpka.: Type 1 diabetic patients have better endothelial function after simultaneous pancreas - kidney transplantation than after kidney transplantation with continued insulin therapy.

Diabetes Vasc.Dis.Res. 2018 Vol.15 no.2; s.122-130 [IF: 3.417]

 

Krzysztof Letachowicz, Oktawia Mazanowska, Maria Boratyńska, Marta Obremska, Anna Goździk, Mariusz Kusztal, Magdalena Krajewska, Tomasz Gołębiowski, Marian Klinger.: Reduction of lung congestion following arteriovenous fistula flow reduction in renal graft recipient [letter to the editor]

J.Vasc.Access 2018 Vol.19 no.2; s.207-208 [IF: 1.048]

 

Tomasz Gołębiowski, Mariusz Kusztal, Krzysztof Letachowicz, Jerzy Garcarek, Tomasz Porażko, Jan Penar, Magdalena Krajewska, Wacław Weyde, Marian Klinger.: Difficulties with tunneling of the cuffed catheter: a single-centre experience.

Sci.Rep. 2018 Vol.8; art.3314 [IF: 4.259]

 

2017

 

Paweł Chudoba, Wojciech Krajewski, Joanna Wojciechowska, Dorota Kamińska.: Brain death-associated pathological events and therapeutic options.

Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.9; s.1457-1464 [IF: 1.179]

 

Marta Miernik, Katarzyna Madziarska, Marian Klinger, Wacław Weyde, Włodzimierz Więckiewicz.: The assessment of prosthetic needs of ESRD patients and the general population in Poland on the basis of the Eichner classification and teeth number: a brief, preliminary report.

Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.5; s.777-780 [IF: 1.179]

 

Tomasz Gołębiowski, Mariusz Kusztal, Krzysztof Letachowicz, Hanna Augustyniak-Bartosik, Maciej Szymczak, Magdalena Krajewska, Wojciech Marcinkowski, Wacław Weyde, Marian Klinger.: Dialysis-related parameters influence remodeling in the venous part of the native arteriovenous fistula.

Ann.Vasc.Surg. 2017 Vol.45; s.179-185 [IF: 1.145]

 

Maciej Szymczak, Jakub Kuźniar, Wacław Kopeć, Marcelina Żabińska, Zofia Marchewka, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Marian Klinger.: Increased granulocyte heparanase activity in neutrophils from patients with lupus nephritis and idiopathic membranous nephropathy.

Arch.Immunol.Ther.Exp. 2017 Vol.65 no.1; s.83-91 [IF: 2.040]

 

Iain C. Macdougall, Andreas H. Bock, Fernando Carrera [et al.] ; the FIND-CKD Study investigators [Marian Klinger et al.]: Renal function in patients with non-dialysis chronic kidney disease receiving intravenous ferric carboxymaltose: an analysis of the randomized FIND-CKD trial.

BMC Nephrol. 2017 Vol.18; art.24, 18 s. [IF: 2.289]

 

Katarzyna Jakuszko, Magdalena Krajewska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Marta Myszka, Agata Sebastian, Katarzyna Gniewek, Piotr Wiland, Marian Klinger.: Antibodies against monomeric C-reactive protein - a promising biomarker of lupus nephritis?

Clin.Biochem. 2017 Vol.50 no.13-14; s.756-762 [IF: 2.434]

 

Krzysztof Letachowicz, Tomasz Gołębiowski, Mariusz Kusztal, Jan Penar, Waldemar Letachowicz, Wacław Weyde, Marian Klinger.: Over-catheter tract suture to prevent bleeding and air embolism after tunnelled catheter removal.

J.Vasc.Access 2017 Vol.18 no.2; s.170-172 [IF: 1.048]

 

Tomasz Gołębiowski, Wacław Weyde, Krzysztof Letachowicz, Mariusz Kusztal, Hanna Augustyniak-Bartosik, Jan Penar, Katarzyna Madziarska, Sławomir Zmonarski, Magdalena Krajewska, Marian Klinger.: The sleeve method for creation of radiocephalic arteriovenous fistulas in patients with calcified vessels.

J.Vasc.Access 2017 Vol.18 no.2; s.384-389 [IF: 1.048]

 

Agnieszka Perkowska-Ptasińska, Artur Bartczak, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Agnieszka Hałoń, Krzysztof Okoń, Aldona Woźniak, Marian Danilewicz, Henryk Karkoszka, Andrzej Marszałek, Jolanta Kowalewska, Andrzej Mróz, Agnieszka Korolczuk, Andrzej Oko, Alicja Dębska-Ślizień, Beata Naumnik, Zbigniew Hruby, Marian Klinger, Kazimierz Ciechanowski, Marek Myslak, Władysław Sułowicz, Andrzej Rydzewski, Andrzej Więcek, Jacek Manitius, Tadeusz Gregorczyk, Stanisław Niemczyk, Michał Nowicki, Ryszard Gellert, Tomasz Stompor, Monika Wieliczko, Krzysztof Marczewski, Leszek Pączek, Olga Rostkowska, Dominika Dęborska-Materkowska, Grażyna Bogdanowicz, Andrzej Milkowski, Magdalena Durlik.: Clinicopathologic correlations of renal pathology in the adult population of Poland.

Nephrol.Dial.Transplant. 2017 Vol.32 suppl.2; s.ii209-ii218 [IF: 4.470]

 

Marian Klinger.: Internal medicine at the crossroads [letter to the editor]

Pol.Arch.Med.Wewn. 2017 Vol.127 no.2; s.133-134 [IF: 2.309]

 

Tomasz Baran, Maria Boratyńska.: Immunoregulacyjna rola limfocytów B w odpowiedzi na alloprzeszczep nerki.

Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2017 Vol.71; s.254-266 [IF: 0.690]

 

Wojciech Krajewski, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Joanna Rymaszewska, Romuald Zdrojowy.: How different cystoscopy methods influence patient sexual satisfaction, anxiety, and depression levels: a randomized prospective trial

Qual.Life Res. 2017 Vol.26 no.3; s.625-634 [IF: 2.344]

 

Pedro Magalhaes, Martin Pejchinovski, Katerina Markoska, Mirosław Banasik, Marian Klinger, Dominika Svec-Billa, Ivan Rychlik, Merita Rroji, Arianna Restivo, Giovambattista Capasso, Flaviu Bob, Adalbert Schiller, Alberto Ortiz, Maria Vanessa Perez-Gomez, Pablo Cannata, Maria Dolores Sanchez-Nino, Radomir Naumovic, Voin Brkovic, Momir Polenakovic, William Mullen, Antonia Vlahou, Petra Zurbig, Lars Pape, Franco Ferrario, Colette Denis, Goce Spasovski, Harald Mischak, Joost P. Schanstra.: Association of kidney fibrosis with urinary peptides: a path towards non-invasive liquid biopsies?

Sci.Rep. 2017 Vol.7; art.16915, 8s. [IF: 4.259]

 

Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Magdalena Krajewska, Adam Chełmoński, Jerzy Jabłecki, Marcelina Żabińska, Marta Myszka, Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Agnieszka Gomułkiewicz, Piotr Dzięgiel, Marian Klinger.: Immune activation- and regulation-related patterns in stable hand transplant recipients

Transpl.Int. 2017 Vol.30 no.2; s.144-152 [IF: 3.079]