Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
  • slide1

KLINIKA NEFROLOGII I MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Oddział Kliniczny Nefrologiczny
Oddział Kliniczny Transplantacji Nerek
Poradnia Przykliniczna Nefrologiczna
Poradnia Przykliniczna Transplantacji Nerek
Stacja Dializ

Numery telefonów:

sekretariat +71 7332500

sekretariat medyczny +71 7332505

lada pielęgniarska (oddziały) +71 7332580

przychodnie przykliniczne +71 7331703, +71 7331704

Stacja dializ: +71 7331715, +71 7331217 (dyżurka lekarska), +71 7331218 (pielęgniarka oddziałowa)

Ambulatorium Dializy Otrzewnowej +71 7332558

Regionalny Ośrodek Kwalifikacyjny do Przeszczepu Nerki +71 7332543

fax +71 7332509Przyjęcia planowe na oddziały szpitalne odbywają się na podstawie skierowania do szpitala do oddziału nefrologicznego lub transplantacji nerek po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie Kliniki (Bud. A, I piętro, tel. +71 7332505). 
Przyjęcia w ustalonym terminie odbywają się w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 14:30. W dniu planowanego przyjęcia prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach od 8:00 do 9:00 (+71 7332505) w celu uzyskania potwierdzenia przyjęcia do szpitala.
Planowe przyjęcia do szpitala odbywają się za pośrednictwem Izby Przyjęć Planowej (Rejestracja do Szpitala, Bud. B, hol na parterze, tel +71 7331000). Pacjenci zgłaszający sie do szpitala proszeni są o posiadanie dowodu osobistego, aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego, skierowania oraz dokumentacji medycznej. 
Przyjęcia w trybie nagłym odbywają się za pośrednictwem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (+71 7332964).

Poradnie znajdują się na I piętrze budynku Poradni Specjalistycznych (Bud. L), główne wejście od ul. Borowskiej. 
Rejestracja do Poradni odbywa się w godzinach od 7:00 do 12:00 od poniedziałku do piątku, na I piętrze na terenie Poradni lub telefonicznie od 7:30 do 12:00 (+71 7331703).
Rejestracja jest również możliwa w Rejestracji Ogólnej Poradni Specjalistycznych na parterze lub telefonicznie +71 7331600, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00
Pacjenci zgłaszający sie do Poradni proszeni są o posiadanie dowodu osobistego, aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz skierowania